Anonim

Skupina vytvoří udržitelný hodnotový řetězec ve vývoji opětovného použití monomerů z PET odpadu, aby se PET lahve, potravinové obaly a polyesterové textilie vrátily zpět do dodavatelského řetězce . Cvičení

Plně recyklovatelné

To zlepší cirkularitu PET, protože barvy, přísady a další polymery ve vícevrstvých konstrukcích budou plně recyklovatelné.

Wim Hoenderdaal, předseda Petcore Europe Special Industry Group, řekl, že recyklace monomerů řeší problém s odpadem tím, že dává veškerou hodnotu odpadu z PET. Po veškerém úsilí spotřebitelů a průmyslu o sběr a třídění plastů může zaručit, že PET bude recyklován a neopustí kruh do spalování nebo skládkování.

„ Recyklace PET monomerů má potenciál zvýšit množství dostupného recyklovaného PET a doplnit stávající mechanickou recyklační kapacitu, “ uvedl.