Anonim

Globální závazek nové plastikové ekonomiky zahrnuje přijetí opatření k odstranění problematických nebo nepotřebných plastových obalů prostřednictvím redesignu, inovací a nových modelů dodání a zahrnutí modelů opětovného použití s ​​cílem, aby 100% všech plastových obalů bylo znovu použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných.

Udržitelnost

" Podepsáním globálního závazku nadace Ellen MacArthur Foundation jsme podnikli další důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti, " řekl Luc Desoutter, referent pro udržitelnost, Sidel.

„ Společně s našimi klienty a obchodními partnery chceme i nadále hrát klíčovou roli, pokud jde o řešení rostoucích problémů s balením, bezpečností potravin a dopady na životní prostředí .“

Spotřeba samotného baleného nápoje vykazuje podle Sidela trend celosvětového růstu na úrovni 2, 5% ročně a 1, 3% ročně v Evropě.

Tato zelená trajektorie je do jisté míry podporována použitím PET jako primárního obalu.

Vzhledem ke svým vlastnostem, pokud jde o bezpečnost potravin, pohodlí, flexibilitu designu, průhlednost, náklady a recyklovatelnost v uzavřené smyčce, je přibližně 37% veškerého objemu nápoje zabaleno do PET.