Anonim

Profesoři v Cornell provedli interaktivní degustační prezentaci v únoru ve spojení s jejich výzkumem fyziologie chuti. Chtěli „určit roli specifické dědičné vlastnosti - citlivost na hořkost - při utváření preferencí spotřebitelů, preferencí chuti a chování“.

Domnívají se, že to ovlivňuje jak segmentaci, tak marketingové strategie, a je důležité, aby se značky nápojů o tom dozvěděly více, protože většina reklamního výzkumu je založena na „živitelském“ pohledu na diskusi o přírodě a živobytí.

Do výzkumu, který zkoumal preference vkusu spotřebitelů u kávy, sody a vína, se zapojili Kathy LaTour, Miguel Gomez, Michael LaTour a Brian Wansink.

„Segmentace spotřebitelů podle citlivosti chuti může vysvětlit rozdíly v testech chuti coly a vín, které nelze vysvětlit školením nebo kulturním vlivem. Supertastři jsou citlivější na hořkost, hledají sladší jídla a projevují větší loajalitu vůči chování než ostatní spotřebitelé, což z nich dělá důležitý segment pro obchodníky s potravinami, kteří se podílejí na testování a zavádění nových produktů, “ uvedli.

Podle vědců jsou informace o senzorické degustaci produktů a tištěné popisy degustace nejčastějšími strategiemi používanými při propagaci produktů. Lepším porozuměním svých zákazníků mohou společnosti vydělávat na svých preferencích.

Je sladké považováno za špatné?

V interaktivní prezentaci LaTour a Gomez nechali účastníky nakreslit pruh papíru potažený chutným propylthiouracilem (PROP) a ochutnat je po dobu 30 sekund. Asi čtvrtina diváků si myslela, že chuť je „hrozná a hořká“ a jsou klasifikovány jako supertastery. Další čtvrtina uvedla, že nic nechutnalo a jsou považováni za nontastery.

Zjistili, že supertastéři upřednostňují sladké víno, ale nakonec si koupí tříslově červené víno, protože věří, že je to lepší produkt. Totéž bylo zjištěno v kávě - supertasté nemají chuť hořké kávy, ale kupují si tmavší pivo, protože jsou populární a moderní a často považováni za vyšší kvalitu.

"Vaše sociální touhy mají větší váhu, než si uvědomujete, " řekl Gomez.

Takže zatímco chuťové fyziologie záleží na preferencích konzumních nápojů, LaTour a Gomez určily, že znalost produktu je ještě důležitější. Supertastéři mají také tendenci být negativně ovlivňováni slovem „sladký“ a pozitivně ovlivňováni slovem „suchý“.

Výsledky kávy naznačují, že smyslové informace uvedené na etiketách mohou pozitivně ovlivnit pravděpodobnost nákupu supertastrů pro černou kávu, i když se jedná o produkt, který si neužívají a méně konzumují.

Jelikož loajalita produktů je mezi supertastery silnou vlastností, vědci se domnívají, že inzerenti je mohou přitahovat pomocí jazyka, který kladně zdůrazňuje „sladkost nebo jemnost“ produktu.