Proč muži umírají dříve než ženy

Obsah:

Proč muži umírají dříve než ženy
Proč muži umírají dříve než ženy
Anonim

Australští vědci zjistili, proč muži žijí méně než ženy. Ukazuje se, že příčina nespočívá ve špatných návycích a nebezpečné práci, ale ve zvláštním typu pohlavních chromozomů

Výzkumníci prozkoumali dostupnou literaturu o pohlavních chromozomech, aby identifikovali společné vzorce pro samce všech druhů. Vědci také testovali hypotézu, že Y-chromozom je méně schopný chránit jedince před škodlivými geny.

Po kontrole údajů o délce života primátů, jiných savců, ptáků, plazů, ryb, obojživelníků a hmyzu se ukázalo, že všichni mají heterogametický sex (s různými pohlavními chromozomy), který zemřel před homogametickým.

Silnější pohlaví má chromozom XY a ženy mají XX. Pokud dojde k defektu v chromozomu X, genetický materiál v extra chromozomu X může fungovat jako rezerva pro expresi dobrých genů.

Nemoci, jako je hemofilie, některé formy spinální svalové atrofie, neurologické onemocnění známé jako Partingtonův syndrom, jsou spojeny s chromozomem X.

Z genetického hlediska dvě X porážejí ve většině případů jedno X a jedno Y, říkají odborníci.

  • nemoc
  • muž
  • chromozomy
  • Populární téma