Našli jednoznačnou souvislost mezi rakovinou a alkoholem

Obsah:

Našli jednoznačnou souvislost mezi rakovinou a alkoholem
Našli jednoznačnou souvislost mezi rakovinou a alkoholem
Anonim

Japonští vědci zjistili, že určitá genetická mutace v kombinaci s alkoholem zvyšuje riziko rakoviny žaludku. V časopise Science Advances byl publikován článek s výsledky vědecké práce dokazující existenci souvislosti mezi alkoholem a zhoubnými nádory

Studie se zúčastnilo 513 pacientů s rakovinou žaludku, včetně Asiatů a lidí různého původu. Kromě toho specialisté shromáždili 243 vzorků tkání od japonských dobrovolníků pro sekvenování celého genomu a také získali další genetická data od 288 lidí uložených v lékařských databázích.

Ukazuje se, že mutace v genu ALDH2, který kóduje aldehyddehydrogenázu, enzym v lidských játrech, který pomáhá metabolizovat alkohol, souvisí s rakovinou žaludku.

Pacienti s touto mutací zároveň v průměru nepili tak intenzivně, což ukazuje na vysoké riziko rakoviny, a to i při mírném příjmu alkoholu. Obecně se tento vztah vyskytuje mezi Asiaty.

Některé typy rakoviny žaludku spojené s mutacemi v genu CDH1 (zodpovědném za mezibuněčné kontakty) byly také častější u pacientů žijících v Asii.

  • alkohol
  • onkologie
  • Populární téma