Od listopadu budou antibiotika vydávána pouze na e-recept

Od listopadu budou antibiotika vydávána pouze na e-recept
Od listopadu budou antibiotika vydávána pouze na e-recept
Anonim

Od listopadu 2022 bude předepisování antibiotik probíhat pouze na elektronický recept. Bylo to nařízeno novelou vyhlášky č. 4 ze dne 3. 4. 2009 o podmínkách předepisování a výdeje léčivých přípravků. Tato skupina léků je jediná, na kterou nebude vystaven papírový recept.

Změna se odráží v čl. 70. (Nové - SG č. 107 z roku 2020, v platnosti od 18.12.2020) (1) (Dodatek - SG č. 47 z roku 2021, v platnosti od 4.06.2021, změněno, č. 53 z 2022, v platnosti od 1.11. 2022)

Předepisování léčivého přípravku, s výjimkou přípravků uvedených v kapitole tři, oddíly II, III a V, se provádí na elektronický recept. Pokud je pacient podle čl. 4 mimo zdravotnické zařízení, lze předpis léčivého přípravku podle čl. 6 provést na papíře.

(2) Předepisování léčivých přípravků zařazených do farmakologické skupiny „Antibakteriální léčivé přípravky pro systémové použití“(všechna antibiotika) podle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace v souladu s požadavky Světové zdravotnické organizace je provádí se pouze na elektronický recept.

Požadavek WHO je součástí opatření k omezení antimikrobiální (antibiotické) rezistence. Podle údajů organizace do roku 2050 zemře 10 milionů lidí ročně na polyrezistentní bakterie, které nejsou citlivé na antibiotika, která známe, a nemohou být jimi zničeny.

Populární téma