Mají občané Ukrajiny právo na osobního lékaře pro dítě?

Mají občané Ukrajiny právo na osobního lékaře pro dítě?
Mají občané Ukrajiny právo na osobního lékaře pro dítě?
Anonim

Naši příbuzní, občané Ukrajiny, mají povolení k pobytu v Bulharsku, stejně jako LNCH. Jejich dítě je do MŠ přijímáno podle obecných pravidel a po vedení vyžadují osobního lékaře. Mohou pro dítě uzavřít smlouvu s osobním lékařem, pokud nemají smlouvu s NHIF, ale pouze pojištění od soukromé společnosti? Je možné uzavřít smlouvu i s NHIF? Marina Velikova, město Varna

Lidé, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o azylu a uprchlících, mají nárok na lékařskou pomoc a služby v souladu se zákonem o zdravotním pojištění (HIL) a zákonem o zdraví, za podmínek a podle pravidel pro bulharské občany. Vznik práv nemocenského pojištění osob s dočasnou ochranou určuje vyhláška č. 69 ze dne 5. května 2022 o zdravotním pojištění pacientů s dočasnou ochranou podle čl.1a odst. 3 zákona o azylu a uprchlících a osobám podle § 39 odst. 6 bodu 2 a čl. 40a odst. 3a zákona o zdravotním pojištění (vyhláška) Rady ministrů, a to ode dne udělení dočasné ochrany. Vyhláška stanoví, že za osoby s dočasnou ochranou do 18 let a 63 a více let za ženy a 65 let a více za muže bude po dobu trvání dočasné ochrany hrazeno pojistné na zdravotní pojištění ze státního rozpočtu, pokud nepodléhající zdravotnímu pojištění z jiných důvodů podle § 40 odst. 1 OZO (§ 1 odst. 3 písm. „a“vyhlášky). Za osoby s dočasnou ochranou ve věku 18 a více let a do 63 let pro ženy a do 65 let pro muže jdou odvody na zdravotní pojištění rovněž k tíži státního rozpočtu po dobu 90 dnů ode dne udělení dočasné ochrany, pokud nepodléhají do zdravotního pojištění z jiných důvodů podle § 40 odst. 1 zákona o zdravotním pojištění. Po uplynutí 90denní lhůty se pojistné na zdravotní pojištění platí podle čl.40 ZZO (čl. 1 bod 3 písm. b. "b" vyhlášky). Státní agentura pro uprchlíky předkládá Národnímu úřadu pro příjmy (NAA) údaje o zdravotním pojištění osob s dočasnou ochranou, které je zajišťováno na náklady státního rozpočtu. Povinně pojištěnci mají podle čl. 35 odst. 1 bod 2 ZP právo na výběr lékaře ze zdravotnického zařízení pro primární ambulantní lékařskou péči, tzn. praktický lékař, který má podepsanou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Při využití lékařské péče je pojištěnec povinen předložit průkaz totožnosti a poskytovatelé lékařské a stomatologické péče si musí ověřit svůj zdravotní stav podle údajů Národního finančního úřadu (NAA).

Populární téma